CCL Patient Ward

Enklere sengehåndtering og patientpleje

CCL Patient Ward understøtter den daglige håndtering og koordinering af opgaver i og mellem hospitalets sengeafsnit, opvågnings-, intensiv- og psykiatriske afdelinger. Fra storskærme og arbejdsstationer kan personalet opdatere patienternes behandlingsplaner, holde sig opdateret om flowet i afdelingen og planlægge strukturerede og effektive udskrivelser med blot et par tryk på skærmen.

Overblik

CCL Patient Ward fremmer en strømlinet patientbehandling gennem skræddersyede og prædefinerede planer, der hjælper til at reducere antallet af sengedage og øger kvaliteten i intensiv-, senge- og psykiatriske afdelinger.

Evidens

Undersøgelser viser, at CCL har en positiv indflydelse på antallet af sengedage, udnyttelsen af ressourcer og på det generelle stressniveau i og på tværs af afdelinger. Nedenfor har vi listet nogle af de fordele, andre hospitaler har høstet ved at styrke deres patientflow.

50% less time spent on hand-overs
mindre tid brugt på hand-over
23% increase in number of discharges
stigning i antallet af udskrivelser
10% reduction in average length of stay
fald i gennemsnitligt antal sengedage
28% fewer adverse events
færre utilsigtede hændelser

Fordele

Klik på knapperne nedenfor for at læse mere om de mange fordele ved CCL.

 • Overblik over patientflow og afdelingsressourcer

  CCL-skærmene visualiserer alle afdelingens senge – både ledige og belagte – samt information om de patienter, der ligger i dem, deres behandlingsplaner og nuværende -status. Flowmasteren og koordinatoren kan derved hurtigt få et overblik over sengekapaciteten og fordele patienterne på bedst mulig vis.

 • Færre sengedage og utilsigtede hændelser

  Udover at give et bedre overblik over patientflowet, indeholder CCL også nye værktøjer til hurtigere kommunikation, bedre samarbejde og mere sikker behandling. Med CCL kan patientens vej gennem hospitalet planlægges bedre og løbende opdateres, så behandlingen skrider sikkert og struktureret frem.

  Med CCL kan personalet desuden lægge effektive udskrivelsesplaner, der aktivt forkorter det gennemsnitlige antal sengedage uden at gå på kompromis med behandling eller sikkerhed.

 • Visualisering af dagens OP-program

  CCL visualiserer dagens operationsprogram i grafiske kalenderoverblik, der er simple og nemme at aflæse. Med blot få tryk på skærmen kan koordinatorer tilpasse kalenderen for hver af de forskellige OP-stuer efter den nuværende situation og finde plads til eksempelvis akutte patienter. Systemets indbyggede push-funktionalitet sikrer, at CCL automatisk opdateres på tværs af alle skærme inden for få sekunder.

 • Effektiv informationsdeling uden at forstyrre

  Med CCL bliver informations- og videndeling på tværs af hospitalet ligetil og automatisk. Data opdateres på tværs af alle relevante skærme inden for få sekunder, hvilket understøtter bedre samarbejde, skaber effektive arbejdsgange og mindsker forstyrrelser.

  Personalet i intensiv, opvågnings- og sengeafdelinger kan således følge udviklingen i operationsafdelingen og tilpasse sig, selv før patienten ankommer.

Features

Klik på knapperne nedenfor for at læse mere om de mange forskellige CCL features.

 • Rollekomponenten

  Rollekomponenten viser udvalgt personale, der er på vagt, for at sikre et hurtigt overblik og identifikation af kolleger direkte på skærmen. Det er ikke kun effektivt – det reducerer også antallet af forstyrrende telefonopkald på afdelingen.

  Overblikket gør det nemt for dig at tildele patient- og aktivitetsansvar, hvilket optimerer arbejdsflowet og sikrer en mere struktureret og strømlinet patientoplevelse.

 • Notedeling

  Storskærmens notekomponent tilbyder en nem og hurtig måde at dele nyheder på afdelingen eller på tværs af hele hospitalet. Beskeder kan med denne kommunikationsform nå et stort antal personer uden at forstyrre arbejdet unødigt.

  De fleksible noter kan opdateres direkte på skærmen og deles på tværs i løbet af få sekunder.

 • Hurtig chat

  Chatkomponenten gør det muligt at for koordinatorer og sundhedspersonale at kommunikere fra en skærm til en anden inden for deres egen eller på tværs af flere organisationer.

  Det kunne eksempelvis være for at informere Intensiv om, at sengeafdelingen er klar til modtage en planlagt patientoverflytning, eller briefe Flowmasteren om en potentiel overbelægning. Der kan også være brug for at tjekke med OP-koordinatoren, om en given operation følger planen.

  Med CCL chatkomponenten kan du gøre netop det uden at forstyrre arbejdet eller personalet omkring dig. Chatkomponenten tilbyder lydløs kommunikation og blinker diskret, når nye beskeder modtages.

 • Sengehåndtering

  Sengelister giver dig overblik over afdelingens senge og de patienter, der ligger i dem. Sundhedspersonalet kan herved se rengørings- og servicestatus for den enkelte seng, tildele sengefarver og -labels for hurtigere genkendelse og reservere senge til nye og kendte patienter på vej. Sengelister øger udnyttelsen af afdelingens ressourcer og gør det muligt at arbejde proaktivt, inden patienten ankommer.

  På sengelister vises patienter med information om deres indlæggelse, nuværende tilstand og behandlingsplaner, hvilket kan opdateres med få tryk på skærmen. Sengelister kan fleksible størrelser, der kan tilpasses behovet i den enkelte afdeling.

 • Behandlingsplanlægning

  Aktivitetslister giver overblik over alle patienter, der er tildelt en specifik aktivitet som en del af deres behandling. Det kunne eksempelvis være lister over dagens stuegangs-, røntgen-, blodprøve-, undersøgelses- eller udskrivelsesaktiviteter, filtreret så kun relevante patienter vises på listen.

  Listerne skaber ikke blot overblik over patienter, de kan også fungere som tjeklister for personalet; som et værktøj der sikrer, at alle aktiviteter gennemføres eller overleveres ved vagtskifte, så ingen patienter glemmes eller overses.
  CCL-lister kan også tilgås fra mobile enheder, så du hurtigt kan opdatere systemet på farten.

Downloads

Lær mere om patient flow management og de mange måder, Getinge kan hjælpe med at skabe strukturerede arbejdsgange, der forbedrer hospitalsoplevelsen for både patienter, personale og ledelse.