CCL Emergency

Optimer akut behandling med den information, du har brug for

I akutmodtagelsen går det stærkt. Med et dynamisk flow af ankommende patienter skal personalet altid være klar til at modtage den næste patient. Fordi tid er en knap ressource, gør det en stor forskel at have hurtig adgang til information om patienter, senge, personale og den nuværende belægning – og det er præcis det, INSIGHT giver.

Overblik

Med CCL Emergency kan personalet hurtigt tilpasse deres arbejde til akut opståede ændringer med fleksible prioriteringsværktøjer, opdaterede overblik over patientflowet og visualisering af sengekapaciteten.

Evidens

Undersøgelser viser, at CCL har en positiv indflydelse på antallet af sengedage, udnyttelsen af ressourcer og på det generelle stressniveau i og på tværs af afdelinger. Nedenfor har vi listet nogle af de fordele, andre hospitaler har høstet ved at styrke deres patientflow.

19% increase in department efficiency
19% stigning i en afdelings effiktivitet
6,400 hospital working hours saved per year
6,400 arbejdstimer sparet om året
1.4% increase in hospital bed capacity utilization
1.4% bedre udnyttelse af sengekapacitet

Fordele

Klik på knapperne nedenfor for at læse mere om de mange fordele ved CCL.

 • Overblik over patientflow og personale

  Fra storskærme, arbejdsstationer og mobile enheder kan personalet i akutmodtagelsen holde sig informeret om patientflowet til og fra afdelingen. CCL visualiserer patienternes enkeltvise behandlingsforløb og giver overblik over ventende patienter, sengekapacitet og behandlingsrum samt hvilket personale, der er på vagt i afdelingen.

  Informationen er tilgængelig på relevante skærme og opdateres i realtid, så personalet kan arbejde effektivt ud fra det samme data.

 • Øjeblikkelig opdatering og nem videndeling

  CCL gør det muligt hurtigt at dele information i afdelingen, mellem flere afdelinger eller på tværs af hele hospitalet, så personalet kan arbejde tættere sammen og udnytte den viden, der akkumuleres i den enkelte afdeling. CCL-løsningen er både fleksibel og skalerbar og kan udvides til at dække flere hospitaler. Personalet kan dermed dele opdateringer og trække på den samme data på tværs af eksempelvis en hel region.

  CCL-systemets push-funktionalitet gør, at information altid er opdateret på alle skærme inden for få sekunder. Herved sikres valid data og en høj grad af patientsikkerhed.

 • Synligt triageniveau for effektiv prioritering

  I akutmodtagelsen kan en hurtig prioritering være altafgørende for patientbehandlingen. Med triageniveauer tydeligt angivet på skærmen kan patienterne prioriteres after den nuværende situation i afdelingen og give personalet mulighed for at fokusere på de patienter, der har mest brug for at blive tilset.

  CCL fremmer dermed korrekt behandling til tiden og understøtter mere strukturerede arbejdsgange og en bedre patientoplevelse.

 • Hurtig informationsdeling uden at forstyrre

  Telefoner, der ringer, og konstante afbrydelser på grund af manglende information er velkendte problemer i akutmodtagelsen, der øger stressniveauet og skaber et ineffektivt arbejdsmiljø for mange medarbejdere.

  Med chat- og notekomponenter tilgængelige på alle skærmen tilbyder CCL et alternativ til larmede og forstyrrende telefonopkald og fremmer samtidig samarbejde på tværs med hurtig informationsdeling om vigtige ændringer i dagens program.

Features

Klik på knapperne nedenfor for at læse mere om de mange forskellige CCL features.

 • Rollekomponenten

  Rollekomponenten viser vigtig information, som eksempelvis hvem der er på arbejde, eller hvem der er tildelt en specifik rolle eller ansvarsområde. Hvert personale vises med navn, profilbillede, kontaktinformation og eventuel lokation, hvilket gør det nemmere at identificere og kontakte kolleger.

  Ud over at skabe et mere roligt og struktureret arbejdsmiljø gør de klare visualiseringer dig i stand til hurtigt at få overblik over de tilgængelige ressourcer og dermed potentielt spare tid i en travl hverdag.

 • Kommunikationskomponenter

  Chat

  Med chatfunktionen kan personalet kommunikere direkte fra storskærmen eller deres arbejdsstation til skærme i samme eller andre afdelinger. Når en besked modtages, blinker komponenten diskret uden at forstyrre arbejdet omkring skærmen.

  I akutmodtagelsen er tempoet og stressniveauet ofte højt med akutte ændringer på daglig basis. Ved at begrænse antallet af stressfaktorer som ringende telefoner, kan den overordnede effektivitet højnes og give mulighed for et større fokus på behandling af patienterne.

  Noter

  Med notekomponenten kan personalet nemt og hurtigt envejsbeskeder til et stort antal mennesker – i en afdeling eller på tværs af hele hospitalet.

  I et ofte hektisk arbejdsmiljø giver noter mulighed for lydløs og visuel kommunikation uden at forstyrre arbejdsgange i den enkelte afdeling og er tilgængelig på skærme, indtil noten manuelt fjernes igen. Personalet kan dermed holde sig opdateret ved blot at gå forbi en CCL-station.

 • Overblik over opgaver

  Aktivitetslister viser alle patienter på en afdeling, der er tildelt en given aktivitet – eksempelvis blodprøve, røntgen eller undersøgelse. Flere lister kan vises i faneblade, så klinikerne kan tilgå mere information fra den samme skærm.

  Med aktivitetslister kan personalet i akutmodtagelsen tilgå filtrerede lister over patienter, få overblik over deres behandlingsstatus og prioritere efter den nuværende situation i afdelingen og den enkelte patients behov. Det er en fordel – ikke blot for personalet – men for den enkelte patient, der får den rette behandling til den rette tid.

 • Overblik over patientflowet

  Logistiske lister giver overblik over meldte patienter, patienter i venteværelset, patienter i senge, eller om hvorvidt de forskellige undersøgelsesrum er ledige. Med logistisk information på CCL-skærmene kan hospitalspersonalet hurtigt lokalisere patienter, forberede sig inden patienterne ankommer og prioritere efter den tilgængelige information.

  Derudover understøtter CCL en bedre udnyttelse af undersøgelsesrum, hvis ledighed er tydeligt markeret, så koordinatorer kan spare både tid og skridt på at holde sig opdateret.

 • Grafiske visualiseringer af data

  Subitizere viser systemdata i simple grafer, der er nemme at afkode, og som giver hurtige indblik i den nuværende situation i afdelingen. Ændringer i systemet afspejles i subitizerne inden for få sekunder, så det sikres, at data altid er korrekt – uanset hvor klinikerne kigger.

  Med subitizere tilbydes personalet en solid basis for at kunne prioritere hurtigt i akutte situationer. Subitizere bidrager dermed til bedre planlægning af arbejdsgange og et bedre patientoplevelse.

Downloads

Lær mere om patient flow management og de mange måder, Getinge kan hjælpe med at skabe strukturerede arbejdsgange, der forbedrer hospitalsoplevelsen for både patienter, personale og ledelse.