CCL Surgical

Nem planlægning og prioritering af operationer

CCL Surgical understøtter arbejdsgangene på operationsafdelingen med overblik over operationsstuer, personale og patienter og kan samtidig vise det samlede OP-program samt den nuværende status på igangværende operationer. Information om ændringer og aflysninger deles øjeblikkeligt, så relevant personale kan planlægge herefter.

Overblik

CCL Surgical understøtter en bedre udnyttelse af operationsstuer, udstyr og ressourcer på OP-afdelingen gennem nem kommunikation mellem koordinatorer, OP-stuer og samarbejdende afsnit og afdelinger.

Evidens

Undersøgelser viser, at CCL har en positiv indflydelse på antallet af sengedage, udnyttelsen af ressourcer og på det generelle stressniveau i og på tværs af afdelinger. Nedenfor har vi listet nogle af de fordele, andre hospitaler har høstet ved at styrke deres patientflow.

4% productivity gain in the Surgical Department
Produktivitetsgevinst på 4% på OP-afdelingen
15% time-efficiency increase in 
operating rooms with INSIGHT
15% bedre tidsudnyttelse på OP-stuer med CCL
39% reduction in phone calls in the Surgical Department
39% færre telefonopkald på OP-afdelingen
Overall operating room utilization increased from 82% to 88% with INSIGHT
Stigning fra 82% til 88% i udnyttelsesgrad for alle stuer efter CCL-implementering

Fordele

Klik på knapperne nedenfor for at læse mere om de mange fordele ved CCL.

 • Optimer OP-flowet med realtidsopdateringer

  Med realtidsopdateringer af OP-kalenderen, overblik over den nuværende situation på tværs af operationsstuer og hurtig informationsdeling med rengøringspersonale og portører kan OP-koordinatorer hurtigt tilpasse OP-kalenderen og sikre et bedre flow i afdelingen.

  Når operationer bliver forsinkede eller afsluttes tidligere end forventet, kan koordinatorer via CCL opdatere dagens program og informere portøren, så patienten kan overflyttes, så snart operationen er færdig. Også rengøringspersonalet får besked om ændringen og kan dermed gå i gang, så snart patienten forlader stuen.

 • Let adgang til opdateringer om OP-flowet

  Med CCL kan hospitalspersonalet i og uden for OP-afdelingen få overblik over dagens OP-kalender og følge udviklingen af alle igangværende operationer.

  Med andre ord kan intensiv, opvågning og sengeafsnit holde sig opdaterede og forberede sig på patientens ankomst, inden han eller hun forlader operationsstuen. CCL giver også portør- og rengøringspersonale adgang til relevant information om udviklingen i operationsprogrammet, så de ved præcis, hvornår der er brug for dem.

 • Visualisering af dagens OP-program

  CCL visualiserer dagens operationsprogram i grafiske kalenderoverblik, der er simple og nemme at aflæse. Med blot få tryk på skærmen kan koordinatorer tilpasse kalenderen for hver af de forskellige OP-stuer efter den nuværende situation og finde plads til eksempelvis akutte patienter. Systemets indbyggede push-funktionalitet sikrer, at CCL automatisk opdateres på tværs af alle skærme inden for få sekunder.

 • Effektiv informationsdeling uden at forstyrre

  Med CCL bliver informations- og videndeling på tværs af hospitalet ligetil og automatisk. Data opdateres på tværs af alle relevante skærme inden for få sekunder, hvilket understøtter bedre samarbejde, skaber effektive arbejdsgange og mindsker forstyrrelser.

  Personalet i intensiv, opvågnings- og sengeafdelinger kan således følge udviklingen i operationsafdelingen og tilpasse sig, selv før patienten ankommer.

Features

Klik på knapperne nedenfor for at læse mere om de mange forskellige CCL features.

 • OP-/akutlister

  CCL giver overblik over planlagte og akutte operationer, så koordinatorer bedre kan planlægge og prioritere det daglige OP-program direkte fra deres CCL-skærm. Patient- og operationsinformation er lettilgængeligt og opdateres automatisk på tværs af alle relevante skærme, så det øvrige personale kan holde sig opdaterede med den nuværende situation i afdelingen.

  Er CCL-løsningen integreret med et bookingsystem, vil ny operationer, statusser og ændringer i OP-programmet automatisk blive delt, så dobbeltregistrering undgås.

 • OP-kalenderen

  OP-kalenderen visualiserer dagens program for en given OP-stue. Hver operation er farvet efter dens nuværende status og optager plads i kalenderen svarende til operationens varighed, så koordinatorer kan planlægge mere effektivt.

  CCL-løsningen gør det dermed nemmere for OP-afdelingen at udnytte de tilgængelige OP-stuer mere effektivt ved at begrænse ineffektiv ventetid. Opdateringer i realtid af operationsstatusser kan desuden spare værdifulde minutter hver dag, når rengøring kan starte, så snart operationen er slut, så også næste operationen kan starte til tiden.

 • OP-statusbaren

  OP-komponenten viser information om den nuværende operation. Gennem videofeeds kan koordinatorer holde sig opdateret om situationen på OP-stuen – uden at skulle forlade deres arbejdsstation.

  Komponenten viser også en statusbar, der opdateres inde fra operationsstuen, i takt med at operationen skrider frem. Opdateringerne afspejles på koordinatorskærmen og på skærme i samarbejdende afdelinger, så det øvrige personale kan følge udviklingen og dermed vide, hvornår de kan forvente patienten på deres afdeling.

 • Personaleoverblik

  Personaleoverblikket giver information om det personale, der er på vagt, hvilken rolle de forskellige er tildelt, samt hvem der overtager ved vagtskifte. Hvis CCL-løsningen har en relevant integration, kan personaleoverblikket også give information om, hvor personalet befinder sig.

  Overblikket kan sættes op til at vise det personale, der er tildelt en given operationsstue, eller give et bredere overblik over afdelingens personale. Herved bliver det lettere at genkende nye kolleger samt hurtigt at finde hinanden. Komponenten fremmer desuden kommunikation mellem sygeplejersker, læger, anæstesiologer samt servicepersonale.

 • Grafiske visualiseringer af data

  Chat

  Chatkomponenten gør det muligt at kommunikere direkte fra en storskærm til en anden inden for den samme eller på tværs af flere afdelinger. Beskederne modtages og vises på skærmen øjeblikkeligt – uden at påvirke det omkringværende arbejde.

  OP-sygeplejersker kan derved hurtigt opdatere koordinatorer om forsinkelse eller anden relevant information fra OP-stuen uden at forstyrre den igangværende operation. Koordinatorer kan dele information med alle OP-stuer på samme tid eller koordinere med Opvågningen eller Intensiv, når en patient skal overflyttes hertil. Alt i alt er chatten et brugbart værktøj til hurtig og simpel deling af information mellem relevante afdelinger og personer.

  Noter

  Notekomponenten understøtter hurtig og nem deling af envejsbeskeder mellem afdelinger eller på tværs af hele hospitalet. Noter kan ændres direkte på skærmen og vil blive opdateret på alle skærme i løbet af få sekunder.

  Denne kommunikationsform er lydløs og kan derfor bidrage til at nedbringe forstyrrelser og forbedre det generelle stressniveau på operationsafdelingen.

Downloads

Lær mere om patient flow management og de mange måder, Getinge kan hjælpe med at skabe strukturerede arbejdsgange, der forbedrer hospitalsoplevelsen for både patienter, personale og ledelse.