Velkommen til Getinge Cetrea

Getinge Cetrea er førende inden for patient flow management-løsninger. Vores løsning, CCL, sikrer gennemsigtighed, samarbejde og overblik i og mellem afdelinger, så ledelsen og plejepersonalet kan fokusere på at give patienten den bedst mulige behandling.

Fuld kontrol over hospitalsflowet

CCL understøtter en bedre udnyttelse af ressourcer og skaber komplet overblik over patientflowet for både personale og ledelse. Løsningen opdateres i realtid og giver dermed et langt bedre beslutningsgrundlag for de daglige udfordringer.

Bedre behandling

CCL understøtter dynamisk kommunikation ved at vise realtidsinformation om patienter i og på tværs af afdelinger. Systemets fleksible opbygning gør det desuden muligt for personalet af definere standardiserede behandlingsplaner og dermed sikre en strømlinet patientbehandling.

Et roligt behandlingsmiljø

Med relevant behandlingsinformation tilgængeligt på dedikerede skærme på tværs af hospitalet bidrager CCL til øget patientfokus og understøtter bedre kommunikation mellem personale, patienter og pårørende.

Hospitalsenheden Horsens har fundet en ny måde at udnytte funktionaliteten i Cetreas softwareløsning og kan fra på mandag benytte systemet til også at bestille diæter. Denne udvidelse af funktionaliteten muliggøres af at også Centralkøkkenet på HEH har adgang til Klinisk Logistik og herigennem kan følge antallet af patienter, hvilket bruges til planlægning og nu også til bestilling af særlige diæter.

Det er dog i høj grad på afdelingerne, den nye bestillingsprocedure kan mærkes. Med den nye arbejdsgang bliver patienternes eventuelle diæter tydeliggjort, hvilket giver en langt bedre patientoplevelse, samtidig med at risikoen for fejlservering og allergiske reaktioner nedbringes.

Systemet sender desuden automatisk besked til køkkenet ved udskrivelse af patienter, så unødig produktion af diæter undgås.

Tilpasning er vejen frem

Cetrea-systemets latente fleksibilitet gør det muligt at tilpasse det efter de behov, der måtte være i den enkelte organisation. Løbende forbedringer og ændringer i arbejdsgange kan dermed implementeres i systemet direkte på hospitalet, så hver afdeling kan få det optimale ud af løsningen.